Μπέτσοπ ταυτοποίηση για να μπορείτε να απολαύσετε το παιχνίδι

Ολοκληρωμένη η Μπέτσοπ ταυτοποίηση λογαριασμού

Η Μπέτσοπ ταυτοποίηση λογαριασμού είναι μια απαραίτητη διαδικασία, την οποία πρέπει να ολοκληρώσουν όλοι οι παίκτες. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Η ταυτοποίηση λογαριασμού στη Μπέτσοπ γίνεται μία φορά. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να καταθέσετε κάποια συμπληρωματικά έγγραφα αλλά δεν είναι σύνηθες.

Πώς Γίνεται Η Μπέτσοπ Ταυποίηση Λογαριασμού;

Αν έχετε εμπειρία από στοιχηματικές πλατφόρμες, θα έχετε ήδη εξοικείωση με τη διαδικασία ταυτοποίησης. Ακόμα και αν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πολύ εύκολα.

Φαίνεται ότι η εταιρεία έχει προσπαθήσει να κάνει τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Για να προβείτε στην ταυτοποίηση των στοιχείων σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στη Μπέτσοπ. Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Μπέτσοπ λογαριασμό σας.

Από εκεί, επιλέγετε το εικονίδιο του λογαριασμού σας και στη συνέχεια επιλέγετε ρυθμίσεις. Από τις ρυθμίσεις, επιλέξτε “Επαλήθευση λογαριασμού” και θα εμφανιστεί η επιλογή για να ανεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία.

Τα έγγραφα τα οποία πρέπει να καταθέσετε στη Μπέτσοπ, είναι ένα αντίγραφο δύο όψεων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσετε ένα αντίγραφο ενός πρόσφατου επίσημου εγγράφου το οποίο πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας σας.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου. Μπορείτε να υποβάλλετε λογαριασμό από ρεύμα, νερό, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, μηνιαίο λογαριασμό τράπεζας αλλά και υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr. 

Για τους πολίτες που προέρχονται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητη η υποβολή αντιγράφου της Άδειας Διαμονής. Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες σας είναι ευκρινείς και εμφανίζονται τα όρια των εγγράφων. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι έγχρωμες και σε μορφή jpg.

Τα αρχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2MB το καθένα. Μόλις γίνει η υποβολή των εγγράφων, θα ελεχθούν από το αρμόδιο τμήμα και θα ενημερωθείτε με email και μήνυμα στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης, να στείλετε τα έγγραφά σας στο email της Μπέτσοπ.

Η Μπέτσοπ ταυτοποίηση λογαριασμού όπως εμφανίζεται στο μενού

Γιατί Είναι Απαραίτητη Η Ταυτοποίηση Των Στοιχείων;

Η ταυτοποίηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Μπέτσοπ. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε Μπέτσοπ ανάληψη, δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς την ταυτοποίηση.

Πρέπει να ολοκληρώσετε την ταυτοποίηση εντός ενός μήνα από την εγγραφή σας. Αν δεν το πραγματοιήσετε, θα υπάρξουν περιορισμοί στον λογαριασμό σας στη Μπέτσοπ. Οι περιορισμοί κυμαίνονται από τα όρια καταθέσεων μέχρι την ολοκληρωτική απαγόρευση συναλλαγών.

Αν αντιμετωπίζετε, οποιοδήποτε θέμα με την ταυτοποίηση των εγγράφων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας.

Τρόποι επικοινωνίας για την Μπέτσοπ ταυτοποίηση λογαριασμού

Τι Γίνεται Αν Αλλάξουν Κάποια Προσωπικά Στοιχεία Μου;

Αν αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο που έχετε υποβάλλει στην Μπέτσοπ, θα πρέπει να προβείτε σε επικαιροποίηση. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα.

Θα πρέπει να έχετε πάλι έτοιμα, τα έγγραφα που πιστοποιούν τα νέα στοιχεία, και να τα στείλετε στη Μπέτσοπ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε για ποιο λόγο έγινε η αλλαγή των στοιχείων. Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες της εταιρείας.

Πολύ σημαντικό, να ταυτίζονται απόλυτα τα στοιχεία που καταχωρήσατε με τα έγγραφα που θα υποβάλλετε.

 

Επιστροφή στην κορυφή